Zertifizierung der OQ Chemicals in Europa

DIN EN ISO 9001

Gutachter: KPMG

ISCC PLUS

Gutachter: SGS

 • Marl:

 • Monheim:

 • Oberhausen:

EcoVadis Rating Certificate 2021

Gutachter: EcoVadis

DIN EN ISO 14001

Gutachter: KPMG

SCCP

Gutachter: KPMG

 • Oberhausen:

FAMI-QS

Gutachter: SGS Academy

DIN EN ISO 50001

Gutachter: KPMG

 • Europa:

GMP+ B1

Gutachter: SGS

 • Monheim:

HACCP

Gutachter: KPMG

 • Monheim:

 • Marl:

  • Oberhausen Produktion:

  • Oberhausen Services:

   AEO-Zertifikat

   Gutachter: Hauptzollamt Duisburg

   • DE AEOC 113993:

   OQ Chemicals Corporation: Zertifizierungen in Nordamerika

   ISO 9001:2015

   Gutachter: UL DQS Inc

   ISO 14001:2015

   Gutachter: UL DQS Inc

   Zertifikate für OQ Chemicals in Asien

   ISO 9001:2015

   Gutachter: SGS

   ISO 14001:2015

   Gutachter: SGS

   ISO 45001:2018

   Gutachter: SGS